-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก่งยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก่งยาง

รหัสโรงเรียน : 710582

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแก่งยาง สถิตย์นิมานกาล ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : 0817893057

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก่งยาง

-- advertisement --