โลโก้โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

รหัสโรงเรียน : 710822

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250

โทรศัพท์ : 045848030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก