-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

รหัสโรงเรียน : 710827

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 86 – ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250

โทรศัพท์ : 045370699

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

-- advertisement --