-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

รหัสโรงเรียน : 710599

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – สมเด็จ โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : 045204802

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

-- advertisement --