-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพนแพง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนแพง

รหัสโรงเรียน : 710152

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 34220

โทรศัพท์ : 045370573

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนแพง

-- advertisement --