-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโหง่นขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโหง่นขาม

รหัสโรงเรียน : 710866

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี – หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250

โทรศัพท์ : 045370595

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโหง่นขาม

-- advertisement --