-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไทรงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไทรงาม

รหัสโรงเรียน : 710583

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 70 – ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : 045409217

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไทรงาม

-- advertisement --