-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)

รหัสโรงเรียน : 710809

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045959511

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)

-- advertisement --