-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านจั่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านจั่น

รหัสโรงเรียน : 710760

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 08-1999-5876

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจั่น

-- advertisement --