โลโก้โรงเรียนบ้านดอนผอุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนผอุง

รหัสโรงเรียน : 710774

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 194 – คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 0812825594

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนผอุง