-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านถ่อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านถ่อน

รหัสโรงเรียน : 710799

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 – ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านถ่อน

-- advertisement --