-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทางสาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทางสาย

รหัสโรงเรียน : 710808

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านทางสาย วาริน-ศรีสะเกษ หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 0898464541

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทางสาย

-- advertisement --