โลโก้โรงเรียนบ้านนาจาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาจาน

รหัสโรงเรียน : 710978

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 10 – นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045-210402

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาจาน