โลโก้โรงเรียนบ้านนาดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาดี

รหัสโรงเรียน : 710903

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาดี – โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 34360

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาดี