โลโก้โรงเรียนบ้านนาเรือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเรือง

รหัสโรงเรียน : 710981

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 259 – นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045866432

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเรือง