-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสระสมิง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสระสมิง

รหัสโรงเรียน : 710791

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านสระสมิง – สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045-225370

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสระสมิง

-- advertisement --