โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกระบือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกระบือ

รหัสโรงเรียน : 710983

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่5 – นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 0810197220

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกระบือ