-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ

รหัสโรงเรียน : 710872

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 6 – โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 34360

โทรศัพท์ : 045-370704

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ

-- advertisement --