-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

รหัสโรงเรียน : 710880

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 34360

โทรศัพท์ : 00854832005

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

-- advertisement --