-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

รหัสโรงเรียน : 710905

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 34360

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

-- advertisement --