โลโก้โรงเรียนบ้านหินลาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินลาด

รหัสโรงเรียน : 710985

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045411525

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินลาด