โลโก้โรงเรียนบ้านห่องขอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห่องขอน

รหัสโรงเรียน : 710869

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านห่องขอน หมู่ 6 ตำบลบอน – บอน สำโรง อุบลราชธานี 34360

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห่องขอน