โลโก้โรงเรียนบ้านแพง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแพง

รหัสโรงเรียน : 711069

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 สถิตย์นิมานการ สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045405327

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแพง