-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

รหัสโรงเรียน : 710996

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

-- advertisement --