-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกวางดีด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกวางดีด

รหัสโรงเรียน : 710473

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกวางดีด – โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280

โทรศัพท์ : 0817251985

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกวางดีด

-- advertisement --