-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

รหัสโรงเรียน : 711086

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 33 – ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 0844721010

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

-- advertisement --