-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำกลาง

รหัสโรงเรียน : 710489

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045959199

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำกลาง

-- advertisement --