-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย

รหัสโรงเรียน : 711077

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045-370582

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย

-- advertisement --