โลโก้โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์

รหัสโรงเรียน : 711001

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านทองสวัสดิ์ – หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045-370285

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์