-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

รหัสโรงเรียน : 710272

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 11 ราษฎร์สำราญ ต.สมสะอาด – สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045370147

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

-- advertisement --