-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 710502

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – น้ำยืน นาจะหลวย สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 0818794107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาสามัคคี

-- advertisement --