-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาห่อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาห่อม

รหัสโรงเรียน : 710989

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 55 – นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045370286

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาห่อม

-- advertisement --