-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านประหูต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านประหูต

รหัสโรงเรียน : 710318

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง เดชอุดม-น้ำยืน แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045-234036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านประหูต

-- advertisement --