-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต

รหัสโรงเรียน : 710246

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนกระแต สถลมาร์ค นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045959886

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต

-- advertisement --