-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสมสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสมสะอาด

รหัสโรงเรียน : 710315

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 27 บ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช – เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 0883783881

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสมสะอาด

-- advertisement --