-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขอน

รหัสโรงเรียน : 710494

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองขอน – โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 0981983486

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขอน

-- advertisement --