-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี

รหัสโรงเรียน : 710992

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045-370681

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวอารี

-- advertisement --