-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

รหัสโรงเรียน : 710987

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045370100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

-- advertisement --