-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว

รหัสโรงเรียน : 710999

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045370239

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว

-- advertisement --