โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเทา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเทา

รหัสโรงเรียน : 710521

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองเทา 0 โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045-370240

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเทา