โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแต้

รหัสโรงเรียน : 710264

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองแต้ – นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045370238

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแต้