โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยยาง

รหัสโรงเรียน : 711082

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045-370339

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยยาง