-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยเสลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยเสลา

รหัสโรงเรียน : 711090

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 3 – ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045370256

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเสลา

-- advertisement --