-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเก่ากลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเก่ากลาง

รหัสโรงเรียน : 710573

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34230

โทรศัพท์ : 045959298

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเก่ากลาง

-- advertisement --