-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง

รหัสโรงเรียน : 710552

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : — – ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 34320

โทรศัพท์ : 0881004797

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก้งสว่าง

-- advertisement --