-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแสนถาวร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแสนถาวร

รหัสโรงเรียน : 711081

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแสนถาวร

-- advertisement --