โลโก้โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

รหัสโรงเรียน : 710454

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 199 ทางหลวง 2248 นาจหลวย – นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280

โทรศัพท์ : 0819661664

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกใหญ่