โลโก้โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย

รหัสโรงเรียน : 710531

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนสมบูรณ์ – บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 34230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย