-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนค้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนค้อ

รหัสโรงเรียน : 710248

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – นาส่วง-โนนค้อ ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045370168

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนค้อ

-- advertisement --