-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนจิก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนจิก

รหัสโรงเรียน : 710256

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต.นาเจริญ – นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045-370172

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนจิก

-- advertisement --